Trwa wczytywanie produktów
0

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Rozpocznij zakupy już teraz

Strona główna

Reklamacje kopert z nadrukiem

Szczegóły dotyczące reklamacji określa pkt. 11 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO Regulaminu serwisu Kopertomat.pl.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje dotyczące reklamowania świadczonych usług.

1. Termin składania reklamacji wynosi 3 dni robocze, licząc od dnia dostawy (odbioru) lub próby dostawy jeżeli paczka nie zostanie odebrana z winy Zamawiającego.
2. By zawiązać prawnie wniosek reklamacyjny, reklamacja może być złożona drogą e-mail na adres: kontakt(at)kopertomat.pl i powinna zawierać szczegółowy opis i oczekiwania Klienta.
3. W przypadku reklamacji dotyczących mechanicznego uszkodzenia paczki, produktów, lub gdy ilość w przesyłce będzie się różnić w stosunku do ilości w złożonym zamówieniu (którego przesyłka dotyczy) należy to odnotować wyłącznie pisemnie (pod rygorem utraty roszczeń z tytułu reklamacji) wraz z przedstawicielem przewoźnika doręczającego przesyłkę. Taki dokument powinien mieć nazwę "Protokół rozbieżności" oraz zawierać dokładne dane ilościowe produktu (jeżeli występują niezgodności ilościowe), opis stanu faktycznego dot. uszkodzonej paczki lub/i produktów (jeżeli uszkodzenie przesyłki jest przedmiotem reklamacji), datę oraz godzinę spisania dokumentu a także czytlene podpisy osoby odbierającej paczkę oraz przedstawiciela przewożnika (kuriera). Dokument winien być przygotowany w 2 kopiach (jeden dla przewożnika, drugi dla osoby odbierającej przesyłkę). Tak przygotowany dokument (protokół rozbieżności) winien być przesłany jako skan i załącznik do zgłoszonej reklamacji w trybie opisanym w pkt. 1 oraz 2 powyżej pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. Inny tryb reklamacji uszkodzeń mechanicznych lub/i braków ilosciowych nie będzie przyjmowany, a taka reklamacja nie będzie uznana.
4. W przypadku pozostałych reklamacji (poza pkt. 3 powyżej), należy mailowo opisać szczegóły reklamacji wraz z wysłaniem szczegółowej dokumentacji fotograficznej.
5. 
UWAGA: reklamacja dotycząca koloru nadruku może mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do wcześniej zamówionego i potwierdzonego proofa projektu, dotyczącego reklamowanego zamówienia. W przypadku pozostałych sytuacji, reklamacja dot. kolorów nadruku nie będzie uwzględniania. Zamówienie produktów bez wcześniejszego proofa jest równoznaczne z akceptacją powyższego przez Klienta. Szczegóły oraz możliwość zamówienia proofa znajdują się TUTAJ.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie do 10 dni od pisemnego (W tym e-mail) otrzymania reklamacji.
7. Drukarnia nie bierze odpowiedzialności za działania agenta rozliczeniowego. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności dokonywanych za pośrednictwem DOTPAY należy kierować bezpośrednio do DOTPAY na adres e-mail za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie – zgodnie z regulaminem świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych DOTPAY (formularz kontaktowy 
link); numer telefonu: 0048 (12) 688 26 00; numer fax: 0048 (12) 688 26 99; e-mail: biuro(at)dotpay.pl; adres korespondencyjny: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.

2022 © KOPERTOMAT